THÔNG BÁO V/V TIẾP TỤC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC

THÔNG BÁO

 

Về việc tiếp tục cho trẻ em cấp MN-MG và học sinh cấp TH, THCS nghỉ học

để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Thực hiện Công văn số 1541/UBND-VHXH ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Long An về việc tiếp tục cho trẻ em, học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

 

Thực hiện Thông báo số 915/TB-SGDĐT ngày 27/3/2020 của Sở GD&ĐT Long An về việc tiếp tục cho trẻ em, học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phòng GD&ĐT thông báo như sau:

 

  1. Tất cả trẻ em cấp MN-MG và học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Châu Thành tiếp tục tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 30/3/2020 đến hết khi có thông báo mới của UBND tỉnh.

 

  1. Hiệu trưởng các trường thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

  • Giao giáo viên chủ nhiệm thông tin đến từng phụ huynh trẻ em, học sinh thời gian nghỉ học. Hướng dẫn học sinh các biện pháp bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh thông qua các phương tiện thông tin tuyên truyền như: trang Web của trường, Zalo, Facebook,…; Thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng chống dịch Covid-19, đối với trẻ em mầm non, học sinh tiểu học phụ huynh khai hộ; đối với học sinh cấp trung học tự khai báo theo hướng dẫn. Tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh trong thời gian dịch bệnh đang diễn ra không đến nơi tụ tập đông người, không di chuyển đến địa phương đang có dịch bệnh; thực hiện nghiêm các khuyến cáo của cơ quan y tế về việc phòng, chống dịch bệnh; hạn chế đi ra ngoài nếu không thật sự cần thiết; đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

 

  • Phân công trực trường bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự trong đơn vị và phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn ở địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

 

  • Trong thời gian học sinh tạm nghỉ học, các trường tiếp tục duy trì liên lạc giữa nhà trường với gia đình, giữa giáo viên (nhất là giáo viên chủ nhiệm) với học sinh để giao nhiệm vụ học tập, hướng dẫn học sinh tự học qua hình thức ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường, giáo viên và học sinh; khuyến khích giáo viên giao cho học sinh các nhiệm vụ học tập có sự kết hợp giữa việc ôn tập kiến thức học kỳ I, hệ thống hóa kiến thức.

 

  • Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch dạy học theo Công văn số 752/SGDĐT-GDTrH ngày 17/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường dạy học qua internet trên truyền hình trong thời gian nghỉ học

 

 

để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức soạn bài giảng E-Learning đưa lên kho học liệu của tỉnh. Thông báo và hướng dẫn cho học sinh, phụ huynh tham gia học trực tuyến tại địa chỉ khohoclieu.longan.edu.vn.