Trường có 1 hiệu trưởng là cô Nguyễn Thị Nghĩa, sinh năm 1972. Cô có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe tốt. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 2  Phó hiệu trưởng là thầy Nguyễn Thanh Minh sinh năm 1968 và cô Nguyễn Thị Kim Loan, sinh năm 1970, cả 2 thầy cô luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường tư tưởng vững vàng, có kinh nghiệm về công tác quản lý chuyên môn.

Trường có tổ chức công đoàn với 55 công đoàn viên do thầy Huỳnh Văn Toàn làm chủ tịch công đoàn. Công đoàn trường luôn quan tâm đến đời sống cũng như tâm tư, nguyện vọng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các công đoàn viên.

Tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh do thầy Nguyễn Ngọc Xuân Thi làm Tổng phụ trách. Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của nhà trường có 12 chi đội, với 411 đội viên và 546 Sao nhi đồng. Thực hiện hoạt động dưới sự hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện và theo kế hoạch hoạt động năm, tháng và tuần của trường. Các hoạt động đạt hiệu quả như phong trào trồng và chăm sóc cây xanh, giúp bạn vượt khó. Các em đội viên làm việc tự nguyện, tự giác, đi đầu trong mọi phong trào. Liên đội luôn giáo dục đạo đức và truyền thống cách mạng, xây dựng nền nếp và rèn luyện kĩ năng sống trong nhà trường. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tích cực thi đua thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy. Trong những năm qua Liên đội  đều được công nhận đạt “vững mạnh xuất sắc”.

Trường có 07 tổ chuyên môn: Các tổ đều có xây dựng kế hoạch chung theo năm, tháng. Tổ chuyên môn hoạt động đi vào nề nếp, hàng tháng đều tổ chức thao giảng các chuyên đề như: phương pháp Bàn tay nặn bột, dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch, đổi mới phương pháp dạy học…