Thông báo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2020

Tên file: 20200305145713_2020_TB_đai_su_VH_đoc_banthao-2.docx
Tải về

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  LONG AN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 473/TB-BTC                         Long An, ngày  05  tháng  3 năm 2020

                                             THÔNG BÁO

                             Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020

Căn cứ Công văn số 426/BVHTTDL-TV ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 345/KH-SVHTTDL ngày 19/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kế hoạch cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020. Ban Tổ chức cuộc thi thông báo đến các trường học trong toàn tỉnh như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu.

Nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Thông qua Cuộc thi khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc trong việc góp phân nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập. Hình thành thói quen đọc sách, lan toả thói quen đó tới mọi người xung quanh và góp phần phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng

 1. Đối tượng dự thi.

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang theo học tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và các loại hình giáo dục khác trên địa bàn tỉnh Long An.

III. Nội dung và hình thức thi.

 1. Nội dung thi: Thí sinh tham gia có thể chọn 1 trong 3 đề sau:

Đề 1

Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em.

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?

Đề 2

Câu 1: Sáng tác một tác phẩm (câu chuyện hoặc một bài thơ) nhằm khích lệ mọi người đọc sách (Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa).

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?

Đề 3:

Câu 1: Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách mà em đã đọc. (Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa hoặc có lời song ngữ tiếng Anh).

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?

 1. Hình thức thi

Thí sinh dự thi bằng cách gửi các bài dự thi độc lập .

 1. Quy định bài dự thi:

– Thí sinh có thể trình bày bài bằng một trong hai hình thức: viết hoặc quay clip.

– Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt (riêng với Đề 3, có thể dùng thêm tiếng Anh).

– Thí sinh cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ khi sử dụng các nội dung, bài trích, câu nói, tranh ảnh, …của tác giả được trích dẫn, trong bài dự thi.

– Nộp bài dự thi và phiếu thông tin dự thi (theo mẫu đính kèm); bài thi phải chưa từng được công bố, đăng tải dưới bất kì hình thức nào.

– Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự để phục vụ mục đích quảng bá cuộc thi và các hoạt động khuyến đọc (không hoàn trả).

– Bài dự thi đạt giải A sẽ được gửi tham dự vòng chung kết toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức

– Bên ngoài bìa ghi “Bài dự thi Đại sứ văn hóa đọc -năm 2020”.

 1. Thời gian:

 – Phát động cuộc thi: Từ ngày 15/3/2020 – đến ngày 19/5/2020.

(tính theo dấu bưu điện)

– Tổng kết vòng sơ khảo: vào tháng 6/2020.

 1. Nơi nhận bài thi:

Bảo tàng – Thư viện tỉnh Long An: Số 26, đường Trương Công Xưởng, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

 1. Cơ cấu giải thưởng:
 2. Giải cá nhân: Trao giải theo chuyên đề, gồm 08 chuyên đề:
 • Chia sẻ cảm tưởng hay nhất;
 • Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất;
 • Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng tranh đẹp nhất;
 • Câu chuyện sáng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất;
 • Bài thơ khuyến đọc hay nhất;
 • Câu chuyện viết tiếp hay nhất;
 • Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất;
 • Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất.

* Mỗi chuyên đề có 03 giải thưởng, gồm 24 giải:

– Có 08 giải A:                                             800.000 đ/giải

– Có 08 giải B:                                             500.000 đ/giải

– Có 08 giải C:                                             300.000 đ/giải

 1. Giải tập thể: gồm 01 giải trị giá 1.500.000đ/giải
 • Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất: 01 trường./.
TRƯỞNG BAN

 

 

   PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VH, TT VÀ DL

Nguyễn Thị Thủy

 

Nơi nhận:

­– Vụ Thư viện – Bộ VH,TT và  DL (thay b.c);

– UBND tỉnh (thay b.c);

– Các Sở, ban, ngành tỉnh;

– Phòng GD và ĐT các huyện, thị xã, thành phố;

– Trung tâm VH, TT và TT các huyện, thị xã, thành phố;

– Các trường học trong tỉnh;

– Lãnh đạo Sở;

– Bảo tàng-Thư viện tỉnh;

– Website Sở;

– Lưu: VT, BTTV(Hùng).